สพอ.คง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง

📣ที่นี่ ..นครราชสีมา.. ✨

🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา🎯

📅 วันที่  8  ธันวาคม  2563

#ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🕙เวลา 10.00 น

📌  นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

👉 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง

🎯change for good

#กรมการพัฒนาชุมชน

# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📷

👉 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good

(Visited 8 times, 1 visits today)