สพอ.คง จุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม 2563 หอประชุมอำเภอคง จ.นครราชสีมา
เวลา 18.00 น.
นายเศรษฐี  แพรกนัทที รักษาราชการแทนนายอำเภอคง เป็นประธานในการนำหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ ประชาชนในอำเภอคง จุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง : รายงาน
(Visited 9 times, 1 visits today)