พช.คง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่นี่ …นครราชสีมา…
📰สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
#พช.คง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
⏰เวลา ๐๗.๐๐ น.
🏤 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง
🤵นายเศรษฐี. แพรกนัทที รักษาราชการแทนนายอำเภอคง นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเอกชน และภาคประชาชนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้
⏩พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ณ วัดตะคร้อ ตำบลเมืองคง
⏩พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอคง
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณวัดตะคร้อ คำบลเมืองคง

📍ณ ที่ว่าการอำเภอคง

📢 สถานีข่าว พช.คง รายงาน

#ChangeForGood
#CDD #CNS
#พช.คง
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change For Good 🌱

(Visited 10 times, 1 visits today)