สพอ.คง ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

📣ที่นี่ ..นครราชสีมา.. ✨

🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา🎯

📅 วันที่  4  ธันวาคม  2563

#ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🕙เวลา 10.00 น

📌  นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสตรีที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อแนะนำการส่งใช้คืนเงินกู้ การตลาดช่องทางการจำหน่ายและแผนการผลิต แก่กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดสตรีบ้านถนนนางคลาน

👉 ณ บ้านถนนนางคลาน หมู่ที่ 10 ตำบลเทพาลัย

🎯change for good

#กรมการพัฒนาชุมชน

# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📷

👉 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good

 

(Visited 30 times, 1 visits today)