สพอ.คง ดำเนินรายการวิทยุเศรษฐกิจพอเพียง ทาง สวท.นครราชสีมา FM 105.25 MH

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง
▶️ที่นี่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

#สพอ.คง ดำเนินรายการวิทยุเศรษฐกิจพอเพียง ทาง สวท.นครราชสีมา FM 105.25 MH

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สถานที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา
นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ บุญชาลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำตัวแทน ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอคง บ้านหนองสมอ หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองคง อำเภอคง ดำเนินการวิทยุเศรษฐกิจพอเพียง ทาง สวท.นครราชสีมา คลื่นความถี่ FM 105.25 MHz
#CDD:กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good
📸สถานีข่าว พช.คง รายงาน

(Visited 43 times, 1 visits today)