สพอ.คง พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี บ้านปรางค์นคร ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

📣ที่นี่ ..นครราชสีมา.. ✨ 🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จัง [...]

อ่านต่อ

สพอ.คง สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่)

ที่นี่ ..นครราชสีมา.. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัด [...]

อ่านต่อ