สพอ.คง ร่วมถ่ายทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านปรางค์นคร

📣ที่นี่ ..นครราชสีมา.. ✨

🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา🎯

📅 วันที่  29 ตุลาคม 2563

#ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านปรางค์นคร

🕙เวลา 10.00 น

📌 นางสาวเพ็ญโฉม  สีแสด พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมถ่ายทำวีดิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านปรางค์นคร เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งบ้านปรางค์นคร เป็นหมู่บ้านเชิงวัฒนธรรมและวิถีไทยโคราช มีปรางค์โบราณ และบ้านไทยโคราชที่ยังคงอนุรักษ์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสาธิตทำอาหารพื้นถิ่น การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP โฮมสเตย์ ชมบ้านไทยโคราช

👉 ณ ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีบ้านปรางค์นคร ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

🎯change for good

#กรมการพัฒนาชุมชน

# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📷

👉 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good

(Visited 26 times, 1 visits today)