สพอ.คง ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีบ้านปรางค์นคร

📣ที่นี่ ..นครราชสีมา..📷

🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา🎯

📅 วันที่  28 ตุลาคม 2563

#ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีบ้านปรางค์นคร

🕙เวลา 10.30 น

📌 นางสาวเพ็ญโฉม  สีแสด พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีบ้านปรางค์นคร หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง

📌 ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคงได้จัดทำแผนงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีบ้านปรางค์นคร

👉 ณ ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีบ้านปรางค์นคร ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

🎯change for good

#กรมการพัฒนาชุมชน

# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📷

(Visited 12 times, 1 visits today)