สพอ.คง ติดตามการดำเนินงานกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพื้นที่ตำบลบ้านปรางค์

📣ที่นี่ ..นครราชสีมา..📷
🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา🎯
📅 วันที่ 28 ตุลาคม 2563
#ติดตามการดำเนินงานกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพื้นที่ตำบลบ้านปรางค์
🕙เวลา 13.00 น
📌 นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านปรางค์ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง โดยรับฟังปัญหา และให้การแนะนำช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ของกลุ่มมากยิ่งขึ้น
👉 ณ พื้นที่ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
🎯change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📷

(Visited 8 times, 1 visits today)