สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง คัดเลือกผู้แทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคง

📣ที่นี่ ..นครราชสีมา..📷

🎯สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา🎯

📅 วันที่  22 ตุลาคม 2563

#คัดเลือกผู้แทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคง

🕙เวลา 10.30 น.

📍นางสาวเพ็ญโฉม  สีแสด พัฒนาการอำเภอคง เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคง ดำเนินการประชุมหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 10 ตำบล 2 เทศบาล เพื่อคัดเลือกผู้แทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคง

👉 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคง

🎯change for good

#กรมการพัฒนาชุมชน

# สถานีข่าว พช.คง รายงาน 📷

(Visited 11 times, 1 visits today)