พช.คง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

📢ที่นี่…อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

🌲พช.คง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร🌲

📅วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น.

✏️นายเศรษฐี แพรกนัทที ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอคง นำคณะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

👉นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

📌ณ วัดตะคร้อ ตําบลเมืองคง อําเภอคง และหอประชุมที่ว่าการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 10.30 น. ร่วมกิจกรรมจิอาสา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอคง

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_คง_นครราชสีมา
#CNS
📷สถานีข่าว พช.คง รายงาน

(Visited 9 times, 1 visits today)