สพอ.ครบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
📢สพอ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา📢
❤️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2565
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 น.
นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายมานพ แสงจันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ในการนี้นางหยกแก้ว เหงกระโทก รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอครบุรี มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ ถิ่นจันท นักวิชาการปฏิบัติการพัฒนาชุมชน และ นางสายทอง โคมตะขบ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ อำเภอครบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2565
ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
#ครบุรี
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
#พช_ครบุรี_นครราชสีมา
📢สถานีข่าว พช.ครบุรี รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)