พช.ครบุรี ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมสวนทุเรียนเสวยผลทองและผลผลิตทางการเกษตรบ้านโคกใบบัว ตำบลโคกกระชาย

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢พช.ครบุรี ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมสวนทุเรียนเสวยผลทองและผลผลิตทางการเกษตรบ้านโคกใบบัว ตำบลโคกกระชาย📢

👑 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ เยี่ยมชมสวนทุเรียนเสวยผลทองและผลผลิตทางการเกษตรบ้านโคกใบบัว หมู่ที่ 7 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายเฉลิม ยศกระโทก นายก อบต.โคกกระชาย นายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรีตำบลแชะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กพสอ.ครบุรี ผู้นำอช.ครบุรี ชมรมจิตอาสาครบุรี และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

🍂 ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนางหนม ซอดนอก ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านซับระวิง ร่วมให้การต้อนรับและออกร้านจำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือ ณ สวนทุเรียนเสวยผลทอง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

🏘 ณ บ้านโคกใบบัว หมู่ที่ 7 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 17 times, 1 visits today)