สพอ.ครบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2565

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢สพอ.ครบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2565📢

❤️ วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี ได้ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 เพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์และงานเร่งด่วนตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ (ศจพ) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี

🏠 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน

(Visited 2 times, 1 visits today)