พช.ครบุรี เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและครัวเรือนตกเกณฑ์ตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอครบุรี (ศจพ.อ.)

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢พช.ครบุรี เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและครัวเรือนตกเกณฑ์ตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอครบุรี (ศจพ.อ.)📢

👑 วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี ร่วมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกกองทุนหมู่บ้านอำเภอครบุรี และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอครบุรี นำโดยว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 1 ราย คือ นางสาย ม่วงกุล อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ 7 บ้านโนนหอม ต.สระว่านพระยา จำนวน 9,500 บาท ซึ่งนางสาย ม่วงกุล เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ในมิติเรื่องรายได้ตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอครบุรี (ศจพ.อ.)

🏘 ณ บ้านเลขที่ 12 บ้านโนนหอม หมู่ที่ 7 ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#ผู้ว่าฯวิเชียร ช่วยได้
#ศจพ
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 7 times, 1 visits today)