พช.ครบุรี ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564/2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกกองทุนหมู่บ้านอำเภอครบุรี

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢พช.ครบุรี ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564/2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกกองทุนหมู่บ้านอำเภอครบุรี📢

👑 วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564/2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกกองทุนหมู่บ้านอำเภอครบุรี โดยมีดำรงค์ อรุณสินประเสริฐ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกกองทุนหมู่บ้านอำเภอครบุรี กล่าวรายงานการประชุม ซึ่งมีประธานและตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน 153 กองทุน ร่วมการประชุม ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี

🍂 ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี กล่าวมอบแนวทางการดำเนินงานและร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564/2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกกองทุนหมู่บ้านอำเภอครบุรี ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี

🏘 ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 3 times, 1 visits today)