สพอ.ครบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2565

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢สพอ.ครบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2565📢

❤️วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี ได้ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2565 เพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์และงานเร่งด่วนตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2565) พร้อมทั้งได้เน้นย้ำการสนับสนุนการจัดตั้งโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ แบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย และการส่งเสริมและส่วมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี

🏠 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)