สพอ.ครบุรี ร่วมการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอครบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢สพอ.ครบุรี ร่วมการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอครบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1📢

👑 วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอครบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของผู้นำ อช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ Platform ดิจิทัล “Click ชุมชน… เรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย” เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำ อช. ทั้ง 12 ตำบลร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอำเภอครบุรี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

🏘 ณ ห้องประชุมอำเภอครบุรี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 4 times, 1 visits today)