พช.ครบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢พช.ครบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน📢

👑 วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี มอบหมายให้นางสาวธนวรรณ โมราศิลป์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวศรัณย์ภัทร ศอกจะบก ประธานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ วัดละลม หมู่ที่ 1 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการประชุม Google Meet ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี

🏘 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)