สพอ.ครบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢สพอ.ครบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564📢

❤️วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี ได้ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 เพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์และงานเร่งด่วนตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🏠ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน

(Visited 2 times, 1 visits today)