พช.ครบุรี ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢พช.ครบุรี ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565📢

👑 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอครบุรี

🏘 ณ ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#จปฐ
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)