สพอ.ครบุรี สำรวจพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าชม 3 ครั้ง

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢สพอ.ครบุรี สำรวจพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565📢

👑 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำรวจพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 แปลง ณ บ้านใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

🏘 ณ บ้านใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#โคก_หนอง_นา
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 3 times, 1 visits today)