สพอ.ครบุรี ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

เข้าชม 2 ครั้ง

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢สพอ.ครบุรี ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)📢

👑 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ถิ่นจันท นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสายทอง โคมตะขบ ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอำเภอ (ศอช.อ.) ร่วมประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบล ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ โรงแรมปัญจดารา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

🏘 ณ โรงแรมปัญจดารา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 2 times, 1 visits today)