สพอ.ครบุรี ร่วมประชุม “ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแปลงนาสาธิต”

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢สพอ.ครบุรี ร่วมประชุม “ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแปลงนาสาธิต”📢

👑 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร. มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคล ออฟไลฟ์ เป็นประธานการประชุม “ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแปลงนาสาธิต” เพื่อให้มีการพัฒนาเป็นสถานที่ศึกษาทางด้านการเกษตรแก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่มูลนิธิมิราเคล ออฟไลฟ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน ซึ่งศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแปลงนาสาธิต และโครงการ “หนึ่งใจ……เกษตรกร” จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของภาคการเกษตรไทย และดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม โดยเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรรมเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย

❤️ ในการนี้นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี พร้อมด้วยนางสาวชลิชา ประชุมวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมการประชุม “ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแปลงนาสาธิต” เพื่อติดตามการดำเนินงานและเพื่อการพัฒนาต่อไป

🏘 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 5 times, 1 visits today)