สพอ.ครบุรี ร่วมลงพื้นที่ติดตามการจัดเวทีประชาคมและดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนของนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รุ่นที่ 118

เข้าชม 6 ครั้ง

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢สพอ.ครบุรี ร่วมลงพื้นที่ติดตามการจัดเวทีประชาคมและดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนของนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รุ่นที่ 118📢

👑 วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางหยกแก้ว เหงกระโทก ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการจัดเวทีประชาคมและดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน ซึ่งนายณัฐวุฒิ​ ถิ่นจันท​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รุ่นที่ 118 ได้จัดเวทีประชาคมตามกระบวนการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ชุมชน เพื่อศึกษาชุมชน (วิเคราะห์ชุมชน) และวางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชน แล้วจึงได้ดำเนินโครงการถักพรมเช็ดเท้าและทำน้ำยาล้างจาน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีนางสายทอง โคมตะขบ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ร่วมโครงการดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนสันติ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

❤️ ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี มอบหมายให้นายปิยะโรจน์ สุขส่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรพี่เลี้ยง) และนางสาวสิริฑามาศ กิตติพยัคฆ์สกุล ร่วมลงพื้นที่ติดตามการจัดเวทีประชาคมและดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนของนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รุ่นที่ 118

🏘 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนสันติ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 6 times, 1 visits today)