สพอ.ครบุรี รับการนิเทศและติดตามการดำเนินงานของนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รุ่นที่ 118

เข้าชม 3 ครั้ง

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢สพอ.ครบุรี รับการนิเทศและติดตามการดำเนินงานของนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รุ่นที่ 118📢

👑 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางหยกแก้ว เหงกระโทก ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการดำเนินงานศึกษาพื้นที่ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งการใช้เครื่องมือในการเรียนรู้ชุมชน โดยว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี มอบหมายให้นายปิยะโรจน์ สุขส่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรพี่เลี้ยง) และนายณัฐวุฒิ​ ถิ่นจันท​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รุ่นที่ 118 ร่วมรับฟังการนิเทศ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

🏘 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 3 times, 1 visits today)