การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา (เวทีที่ 2) ครั้งที่ 2/2564

เข้าชม 3 ครั้ง

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢 การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา (เวทีที่ 2) ครั้งที่ 2/2564 📢

👑 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา (เวทีที่ 2) ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วยนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา โดยมีตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ อำเภอละ 2 คน จาก 32 อำเภอ และสตรีที่ทำคุณประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรี จำนวน 10 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet จากห้องประชุมสาธร ๕๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารและตำแหน่งที่เหมาะสมเพิ่มเติม

❤️ โดยมีนางสาวจารุภา กำเนิดพันธุ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอครบุรี นางนงลักษณ์ บุญวาสนา รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอครบุรี และนางธมน อินทร์บริสุทธิ์ สตรีที่ทำคุณประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรี ร่วมการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา (เวทีที่ 2) ครั้งที่ 2/2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

🏘 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#คณะกรรมการพัฒนาสตรี
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 3 times, 1 visits today)