สพอ.ครบุรี ร่วมการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอครบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4

เข้าชม 6 ครั้ง

🌈เมืองฟ้าอมร ครบุรี🌈
⭐️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา⭐️
📢สพอ.ครบุรี ร่วมการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอครบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4📢

👑 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอครบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของผู้นำ อช. และสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำ อช. ทั้ง 12 ตำบลร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอำเภอครบุรี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

❤️ ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี ได้กล่าวแนะนำนายณัฐวุฒิ​ ถิ่นจันท​ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รุ่นที่ 118 กับผู้นำ อช. พร้อมทั้งให้กล่าวแนะนำตนเองในที่ประชุม

🏘 ณ ห้องประชุมอำเภอครบุรี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
#สถานีข่าว_พช_ครบุรี_รายงาน📸

(Visited 6 times, 1 visits today)