พัฒนาการอำเภอโคกสูง เข้าพบนายอำเภอโคกสูง พร้อมมอบหมายงานแก่พัฒนากรประจำตำบล

พัฒนาการอำเภอโคกสูง เข้าพบนายอำเภอโคกสูง พร้อมมอบหมายงานแก่พัฒนากรประจำตำบล

🗓️⏰วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ณ ที่ว่าการอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

✍🏻นางสาวมยุรฉัตร  แก้วประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ พัฒนาการอำเภอโคกสูง เข้าพบ นายนายละเอียด  สนั่นทุ่ง นายอำเภอโคกสูง เพื่อรายงานการปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง และมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นางสาวจารุณี  วิลานันท์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นายวิชยุตม์ คำโท และนายวิชยะ  สีทา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของอำเภอ จังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

 

📜ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง รู้สึกยินดีที่ นางสาวมยุรฉัตร  แก้วประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ พัฒนาการอำเภอโคกสูง ได้เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูงแห่งนี้

📸✏️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสูง รายงาน

————————————

🏰  โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม

สด๊กก๊อกธม🏰🕊💐

#กองทุนชุมชน

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

#โครงการ TO BE NUMBER ONE

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวัฒนานคร

#บริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

———————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

 

 

 

 

(Visited 2 times, 1 visits today)