สพอ.โคกสูง เข้าร่วมประชุมการเตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

สพอ.โคกสูง เข้าร่วมประชุมการเตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

👉วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอโคกสูง  ชั้น 2 เวลา 13:30 น.

นายพุทธิพงศ์  ม่วงศิลปชัย นายอำเภอโคกสูง วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

นางสาวจารุณี  วิลานันท์ นักวิชาการพัฒนาอำเภอโคกสูง รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโคกสูง มอบหมายให้นายวิชยุตม์  คำโทนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว และพิจารณามอบหมายงาน ดังนี้

-การตรวจทูลเกล้าฯ อื่น ๆ พร้อมถวายทับหลังโบราณ

-อบต.หนองแวง จัดเตรียมรถดับเพลิงน้ำโฟม ประจำเฮลิคอปเตอร์ รับผิดชอบโดย อบต.หนองแวง

-เทศบาลตำบลโคกสูง  อบต.หนองม่วง อบต.โนนหมากมุ่น จัดเตรียมรถเพลิงชนิดน้ำให้พร้อมสำหรับพื้นที่เสด็จ ฯ

-ตำรวจ การเตรียมลานจอดรถรถ จัดระบบจราจร และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ประชาชน

-เกษตรประสาน อบตหนองแวง ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลงนำโรค แมลงมีพิษกัดต่อย บริเวณพื้นที่เสด็จฯ

-สนับสนุนการจัดเตรียมรถห้องสรง ห้องน้ำสำหรับคณะผู้ตามเสด็จ ฯ ณ สนามเฮลิคอปเตอร์  ชั่วคราวลานมันธัญญลักษณ์อุดมสุข

-เจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการร่วม ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม

-เชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จ ฯ

-จัดเตรียมเต็นท์ พร้อมผูกผ้าระบาย เก้าอี้ สำหรับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ

-จัดอาหารเครื่องดื่ม สำหรับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ

-ประสานและจัดทำบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลยโทรศัพท์ รวมทั้งรายละเอียดของผู้ทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของหน่วยตำรวจสันติบาล

-จัดเตรียมสถานที่สำหรับเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ของประชาชนที่จะมาถวายฎีกา

-จัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนที่จะมาถวายฎีกา

-จัดเตรียมช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์ร้องเรียนทุกข์เบื้องต้น

-ตรวจหาเชื้อโควิด RT-PCR วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8:30 น

-ปศุสัตว์ ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

👍 การดำเนินโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19  )

📸✍️สพอโคกสูง รายงาน

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

————————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good”

————————————–

โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม

สด๊กก๊อกธม🏰🕊

 

(Visited 8 times, 1 visits today)