สพอ. โคกสูงจัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

🏔โคกสูงเมืองชายแดนไทย-กัมพูชา นักรบกล้ายุทธการโนนหมากมุ่น เขาอีด่างแหล่งต้นทุนแห่งลำน้ำ ปราสาทหินงดงาม สด๊กก๊อกธม🏰

 

⛅️วันศุกร์ ที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมอำเภอโคกสูง ที่ว่าการอำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

🍂สพอ. โคกสูงจัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

🔹️ วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมอำเภอโคกสูง ที่ว่าการอำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว พันจ่าอากาศเอก วุฒิชัย มีโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยกร ให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานแค่คณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ในพื้นที่อำเภอโคกสูงในกิจกรรมที่มีคณะทำงานผู้เข้าร่วมแต่ละตำบลและการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีการแจกกระเป๋า ผ้าไทยและส่งเสริมการสวมผ้าไทยเข้าประชุม

 

🎯เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good

 

 

 

📸สพอ.โคกสูง รายงาน

 

 

 

#WorldSoilDay

 

#GlobalSoilPartnership

 

#UNFAO

 

#CDD

 

#SEPtoSDGs

 

#SDGforAll@Kmitl

 

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 9 times, 1 visits today)