2ธันวาคม2560 กิจกรรมขยายผลสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 68 ครั้ง

2ธันวาคม2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกศรีสุพรรณ ดำเนินกิจกรรมขยายผลสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน  บ้านกลาง  หมู่ที่ 2 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ

(Visited 68 times, 1 visits today)