กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

เข้าชม 20 ครั้ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางรัชต์วรรณ  ไวยากรณ์  พัฒนาการอำเภอโคกศรีสุพรรณ  ดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

(Visited 20 times, 1 visits today)