ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เข้าชม 10,099 ครั้ง

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอำเภอโคกสำโรง

อำเภอโคกสำโรงมีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวนทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่

  • บ้านชอนอุดมหมู่ 10 ตำบลเกาะแก้ว
  • บ้านพรมทินใต้ หมู่ 11 ตำบลหลุมข้าว
  • บ้านห้วยโป่ง หมู่ 1 ตำบลห้วยโป่ง

คู่มือท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอำเภอโคกสำโรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 10,099 times, 1 visits today)