ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ไชย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ไชย
อำเภอโคกโพธิ์ไชย   จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๔๓๒๑-๖๑๔๕
อีเมล์ cddkpch@gmail.com

 

ข้อมูลการบริการตามภารกิจของหน่วยงาน

ชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ไชย

  1. นายปลวัชร วรรณจงคำ พอ.โคกโพธิ์ไชย
  2. นางกาญจนา แสงสูง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ประสานงานตำบลโพธิ์ไช
  3. นายฉัตรชัย  อนิวรรธเมธี  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เจ้าหน้านที่ประสานงานตำบลนาแพง
  4. นายศรายุทธ  สุจจะชารี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ เจ้าหน้าที่ประสานงานตำบลบ้านโคกและตำบลซับสมบูรณ์
(Visited 161 times, 1 visits today)