โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2564

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุดคล้าย นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีตำบลซับสมบูรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประชาชนชาวบ้านหนองหญ้าปล้อง ร่วมโครงการ ณ บริเวณวัดตะคลอง บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ไชย นางพรพิมล เทพาจันทรักษ์ พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้นางกาญจนา แสนสูง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมโครงการ โดยได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และชี้แจงข้อราชการ ดังนี้
1) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(Visited 10 times, 1 visits today)