ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการจัดทำถุงขยะเปียกในครัวเรือนแก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่ใช้งบประมาณ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ โ [...]

โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑ ณ บ้านเกาะวิหาร ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันที่ ๑๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ สำ​นักงาน​พัฒนา​ชุมชน​ [...]