ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ ร.ศ. ๑๑๙ (พ.ศ.๒๔๓๓) อำเภอโคกโพธิ์ขึ้นอยู่กับเมืองหนองจิก    ซึ่งเป็น ๑ ใน ๗ หัวเมืองที่แยกมาจากเมืองปัตตานีเดิม ได้แก่ ปัตตานี หนองจิก ยะหริ่ง สายบุรี ยะลา ระแงะ และรามัน ต่อมา ร.ศ.๑๒๕  ในสมัยของพระบาทสมเด็จ           พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดตั้งการปกครองมณฑลปัตตานีขึ้น โคกโพธิ์จึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอเป็นอำเภอแยกจากเมืองหนองจิก เป็นอำเภอใหม่ เรียกว่า อำเภอเมืองเก่า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ บ้านนาเกตุ ตำบลมะกรูดต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอมะกรูด ตามชื่อของตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ

                                  ในปี  พ.ศ. ๒๔๗๒ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระราชินีนาถได้เสด็จมาทอดพระเนตรสุริยุปราคา ได้พิจารณาหาสถานที่เป็นที่ประทับและตั้งกล้องดูดาวทรงเห็นว่า บริเวณหลังสถานีรถไฟโคกโพธิ์    ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ  ในปัจจุบันมีสภาพเหมาะสม จึงได้สร้างพลับพลาที่ประทับและที่พักสำหรับคณะเจ้าหน้าที่ และเมื่อเสร็จการรับเสด็จอาคารที่ก่อสร้างไว้นั้น มีจำนวนหลายหลังที่สามารถใช้เป็นที่ว่าการอำเภอและบ้านพัก  จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน

 

       พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอมะกรูดเป็นอำเภอโคกโพธิ์ ตามชื่อของตำบลของอำเภอโคกโพธิ์ มาจนถึงปัจจุบัน

       พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่แทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุด   เป็นอาคาร ๓ ชั้น

อำเภอโคกโพธิ์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 82 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โคกโพธิ์       (Khok Pho)       12 หมู่บ้าน           7. ปากล่อ       (Pak Lo)       9 หมู่บ้าน  
2. มะกรูด       (Makrut)       7 หมู่บ้าน           8. ทุ่งพลา       (Thung Phala)       5 หมู่บ้าน  
3. บางโกระ       (Bang Kro)       5 หมู่บ้าน           9. ท่าเรือ       (Tha Ruea)       7 หมู่บ้าน  
4. ป่าบอน       (Pa Bon)       5 หมู่บ้าน           10. นาเกตุ       (Na Ket)       7 หมู่บ้าน  
5. ทรายขาว       (Sai Khao)       6 หมู่บ้าน           11. ควนโนรี       (Khuan Nori)       6 หมู่บ้าน  
6. นาประดู่       (Na Pradu)       8 หมู่บ้าน           12. ช้างให้ตก       (Chang Hai Tok)       5 หมู่บ้าน  

ท่องเที่ยวปัตตานี  ที่อำเภอโคกโพธิ์  ต้องแวะวัดราษฎรบูรณะ (วัดช้างไห้)  กราบสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้  เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต  อีกทั้งยังมีอุทยานน้ำตกทรายขาว  ให้ได้ผ่อนคลายความร้อนจากอากาศให้เย็นฉุ่มฉ่ำอีกนะคะ   

      

(Visited 1,027 times, 1 visits today)