นอภ.โคกโพธิ์ มอบนโยบาย, ชี้แจงข้อราชการและติดตามงานประจำสัปดาห์

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์/ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบาย, ชี้แจงข้อราชการ และติดตามงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ชั้น ๓ โดยมีเนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับ การเฝ้าระวังการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่, การขับเคลื่อน โครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้, การขับเคลื่อน จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”, การแก้ไขปัญหาความยากจน, การขับเคลื่อน ๑๒ วาระปัตตานี ปี ๒๕๖๑, มาตรการพัฒนา “คุณภาพชีวิต” ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”, การเตรียมความพร้อมจัดประชุมกาชาดภาค, Pattani Marathon ๒๐๑๘ ฯลฯ โดยมี ปลัดอำเภอ, เจ้าหน้าที่ปกครอง ร่วมประชุม พร้อมทั้ง นายธีรพล สงขวัญ พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมประชุม

(Visited 60 times, 1 visits today)