ประชุม Conference การขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ

7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์
นายธีระพล สงขวัญ พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ และ น.ส.ณิชามน วงศ์กระจ่าง พัฒนากรผู้รับผิดชอบงาน ร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐอำเภอโคกโพธิ์ รับฟังการประชุมทางไกลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐของรัฐบาล

(Visited 30 times, 1 visits today)