นายณัฐวุฒิ ทองแกมแก้ว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี