นางสาวอรวรรณ ชุมวงค์ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำเภอโคกเจริญ ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วันจันทร์ 26 เมษายน 2564
นางสาวอรวรรณ ชุมวงค์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาขุมชนอำเภอโคกเจริญ โดยสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ก่อนเข้าห้องทำงานเพื่อความเป็นสิริมงคล
ในการนี้นายจิรศักดิ์ ติณสุวรรณ นายอำเภอโคกเจริญ พร้อมนายเศรษฐ์ส่งศักดิ์ ตันสอน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

(Visited 5 times, 1 visits today)