ข่าวประชาสัมพันธ์

นางณิชาภัทร พงษ์เจริญ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอขลุง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการ แผนและการทำงาน