อำเภอคลองใหญ่ จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2564

วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) จำนวน 20 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจัดแสดงและจำหน่าย ในวันประชุมส่วนราชการประจำเดือน อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก ผักและผลไม้ รวมถึงสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ ร่วมรณรงค์พลังสตรีปลูกผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้เสริมให้กับครอบครัว ด้วยการแจกเมล็ดพันธุ์ และพันธุ์ผัก ชนิดต่าง ๆ รวม 10 ชนิด ได้แก่ พริก มะเขือ แมงลัก กะเพรา ตะใคร้ มะละกอ มะเขือเทศ ผักบุ้ง คะน้า และสะระแน่ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วันสตรีสากล ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคม

🏝 คลองใหญ่ สุดแคว้นบูรพา
…………………
📢 PR พช.อ.คลองใหญ่

(Visited 16 times, 1 visits today)