ประชุม นตผ. อำเภอคลองใหญ่

📢 คลองใหญ่ สุดแคว้นบูรพา

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ มอบหมายให้นางสาววีรยา สาระเกตุ พัฒนาการอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) อำเภอคลองใหญ่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ ชั้น 2

การประชุมดังกล่าวเป็นการทบทวนผลการจัดประเภท และประเมินผล ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อแบ่งประเภทตามลักษณะของการเป็นชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวอย่างมีทิศทางผ่านกลไกคณะอนุกรรมการ นตผ. อำเภอ

โดยอำเภอคลองใหญ่ได้ดำเนินการทบทวนฯ จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่
(1) บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหญ่
(2) บ้านไม้รูด หมู่ที่ 1 ตำบลไม้รูด
(3) บ้านห้วงโสม หมู่ที่ 3 ตำบลไม้รูด
(4) บ้านห้วงบอน หมู่ที่ 5 ตำบลไม้รูด
(5) บ้านร่วมสุข หมู่ที่ 6 ตำบลไม้รูด
(6) บ้านโขดทราย หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเล็ก

…………………
🎬 ภาพ/ข่าว : อัฏฐชัย อันมาก
📢 PR พช.อ.คลองใหญ่

(Visited 13 times, 1 visits today)