OTOP โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์)

📢 คลองใหญ่ สุดแคว้นบูรพา

วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ โดยนางสาววีรยา สาระเกตุ พัฒนาการอำเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยนายอัฏฐชัย อันมาก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ตำบลไม้รูด เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียน OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ เช่นสีจากต้นโกงกาง สีจากดอกดาวเรือง สีจากมะพร้าว โดยกลุ่มดังกล่าว เป็นชมรมผ้ามัดย้อมของนักเรียนโรงเรียนบ้านไม้รูด เพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถสร้างมูลค่า และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไม้รูด

นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำในการส่งผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ของชมรม ส่งประกวดในโครงการ OTOP Junior Contest ประจำปี 2564
…………………..
📷 ภาพ/ข่าว : อัฏฐชัย.
PR พช.อ.คลองใหญ่

(Visited 62 times, 1 visits today)