OTOP โรงเรียนบ้านตาหนึก

📢 คลองใหญ่ สุดแคว้นบูรพา

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ โดยนางสาววีรยา สาระเกตุ พัฒนาการอำเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยนายอัฏฐชัย อันมาก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตาหนึก ตำบลคลองใหญ่ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียน OTOP ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเคย และน้ำพริกเคย

นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนโรงเรียนส่งผลิตภัณฑ์ Otop ประกวดในโครงการ OTOP Junior Contest ประจำปี 2564 และประชาสัมพันธ์การปลูกผักสวนครัว พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักแก่โรงเรียนด้วย

…………………..
📷 ภาพ/ข่าว : อัฏฐชัย.
PR พช.อ.คลองใหญ่

(Visited 30 times, 1 visits today)