OTOP บ้านคลองจาก

📢 คลองใหญ่ สุดแคว้นบูรพา

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ โดยนางสาววีรยา สาระเกตุ พัฒนาการอำเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยนายอัฏฐชัย อันมาก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่วัดคลองจาก ตำบลคลองใหญ่ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียน OTOP ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก เสื่อสานจากเส้นพลาสติก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกบ้านคลองจาก

…………………..
📷 ภาพ/ข่าว : อัฏฐชัย.
PR พช.อ.คลองใหญ่

(Visited 63 times, 1 visits today)