การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

? คลองใหญ่ สุดแคว้นบูรพา

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์​ สงวนจิตร​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด​ ประธานคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ​พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ​ ลงพื้นที่อำเภอคลองใหญ่​ ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมฯ​ โดยมี​นายพีระ​ การุญ​ นายอำเภอคลองใหญ่​ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล​ไม้รูด กำนัน​/ผู้ใหญ่บ้านตำบลไม้รูด​ ครู​/นักเรียน​โรงเรียนบ้านหนองม่วง และกลุ่ม/องค์กร​ตำบลไม้รูด​ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรฯ​ ณ​ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วงบอน​ หมู่ที่​ 5​ ตำบลไม้รูด

อำเภอคลองใหญ่โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนได้ส่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย ง​และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น​เข้ารับการคัดสรร​ดังนี้
1.​ ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง​ “อยู่เย็น​ เป็นสุข” ได้แก่​บ้านห้วงบอน​ หมู่ที่​ 5 ​ตำบลไม้รูด
2.​ ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน​ ได้แก่​คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านห้วงบอน​ หมู่ที่​ 5​ โดยมี​นางประวิง​ นิ่มมาก​ เป็นประธาน
3. ​ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล​ (ศอช.)​ ได้แก่​ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลไม้รูด​ โดยมี​นางสุรี​ ผ่องใส​ เป็นประธาน
4. ​ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน​ (ผู้นำอช.)​ หญิง​ ได้แก่​ นางมยุรี​ ธรรมชาติ
5.​ ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน​ (ผู้นำอช.)​ ชาย​ ได้แก่​ นายสุภัทร​ จุลธนู

โดยกิจกรรมดังกล่าว​ฯ ​จัดขึ้นเพื่อคัดสรรกิจกรรมดีเด่นระดับจังหวัด​ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำชุมชน​ และเพื่อจัดการความรู้​ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชน

…………………..
?ภาพ/ข่าว : อัฏฐชัย อันมาก
?PR พช.อ.คลองใหญ่

(Visited 52 times, 1 visits today)