ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคลองท่อม ครั้งที่ 7

วันที่ 19  พฤศจิกายน 2562  นายไพศาล  สรีเทพ  นายอำเภอคล [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการจังหวัด ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายจรัญ  อินทสระ  พัฒนาการจังหวัด [...]
อ่านเพิ่มเติม